7/2/09

KITSCAIXA VALORS

KITSCAIXA VALORS és un recurs educatiu desenvolupat per l'Obra Social "la Caixa" i adreçat als mestres i als alumnes de primària (especialment de 8 a 12 anys) amb la voluntat de reforçar des de l'escola els valors ètics i el compromís social.
Cada kit conté materials fàcils d'utilitzar, polivalents i atractius, que permeten plantejar diverses qüestions relacionades amb el coneixement d'un mateix i la relació amb els altres.
Aquest material l'han de demanar els centres de recursos i se'ls proporcionarà els tres kits, d'una manera gratuïta, d'acord amb les condicions del programa. Com a centres educatius podem demanar gratuïtament el préstec d'un kit, per un període de 15 dies, al centre de professors més proper.

Val la pena veure si tenim al nostre abast aquest material; jo l'he pogut "tenir" i és molt interessant.

Fins prest!